144/15 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí; T: 18.8.2015

Přijetím návrhu zákona dojde zejména k:

· vymezení odpovědnosti za zavedení systému vnitřního řízení a kontroly a ochranu veřejných prostředků,

· odstranění duplicitních kontrol prováděných orgány finanční správy,

· snížení rigidnosti kontroly veřejných výdajů,

· posílení kontroly hospodaření podřízených organizací ze strany zřizovatele,

· posílení nezávislosti interního auditu.

Související soubory

/jak-na-