144/14 Novela zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna; T: 29.9.2014

Přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES vyplynula pro Českou republiku povinnost implementovat do svého právního řádu závazky z ní plynoucí.

Pro vnitrozemské státy vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU jediná povinnost. Pokud je v nich registrovaná firma, která provádí činnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři mimo státy Evropské unie a dojde u ní při této činnosti k závažné havárii, tak je na požádání Evropské komise povinna poskytnout informace o této havárii prostřednictvím státu, ve kterém je registrovaná.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/