144/10 Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE pro rok 2009; T: 18.6.2010

V roce 2010 je do Státního programu dle usnesení vlády č. 1453 ze dne 19. listopadu 2008 zařazen také program MMR na rekonstrukci a zateplování bytových domů, tzv. program „Nový panel“.

Předložené vyhodnocení je zpracováno podle Metodiky pro vyhodnocování přínosů Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie schválené usnesením vlády č. 81/2004.

 

Součástí vyhodnocení státního programu je letos poprvé také situační zpráva o Systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí. Monitorování spotřeby bylo zavedeno proto, že většina resortů se zapojila do Státního programu pouze podporou investic do úspor ve vlastních budovách, což neplnilo hlavní smysl programu. Zatím jde především o sledování spotřeby, později by mělo dojít na iniciování úspor energie v těchto budovách.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/