144/23 Návrh vyhl. o stanovení rozsahu vyúčtování ceny; T:23.8.2023

Hlavním účelem vyhlášky je poskytnout účastníkovi, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživateli veřejně dostupné služby elektronických komunikací, kterému se vyúčtování ceny podle druhu služby předkládá, přehled o vyúčtovaných službách, a možnost kontroly jeho výdajů za poskytnuté služby. Přijetí vyhlášky a nahrazení stávající vyhlášky č. 135/2012 Sb., je nezbytné zejména kvůli změnám v terminologii zákona o elektronických komunikacích na základě transpozice směrnice EP a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, do českého právního řádu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/