144/21 Novela vyhl. č. 135/2012 Sb., o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby;T:4.10.2021

Novelizace vyhlášky je nezbytná zejména kvůli změnám v terminologii zákona o elektronických komunikacích, kterou zavádí předmětná transpoziční novela na základě transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace do českého právního řádu. Kromě terminologické změny dochází i k částečné změně struktury náležitostí vyúčtování služeb elektronických komunikacích, jako reakce na požadavky plynoucí ze zákona o elektronických komunikacích ve znění transpoziční novely týkající se důrazu na umožnění spotřebiteli sledovat a kontrolovat účtované služby. V souvislosti s možností kontroly spotřebitele svých závazků, se dále navrhuje jako další náležitosti vyúčtování stanovit informaci o tom, kdy končí smlouva a zda jsou služby, které jsou účtovány součástí balíčku služeb ve smyslu § 63c zákona ve znění transpoziční novely.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 10. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/