144/20 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022; T:24.9.2020

Pátým Akčním plánem České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 (dále jen „Pátý Akční plán“) jsou naplňovány všechny čtyři hodnoty OGP – přístup k informacím, účast veřejnosti, odpovědnost, technologie a inovace.

Obsahuje celkem pět závazků:

  • Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů;
  • Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání;
  • Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě;
  • Zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech;
  • Konzultace k možnosti vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované databáze poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 9. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/