143/15 Transformace organizační složky státu ŘVC ČR na státní podnik; T: 24.7.2015

Státní podnik prostředky z příjmů za přístavní služby v přístavech provozovaných ŘVC ČR včetně přístavního území v Hamburku a za další služby veřejného zájmu pro vodní dopravu přímo využije pro financování výdajů. Některé neefektivně outsourcované činnosti budou zajišťovány interně, bez nároků na systemizovaná místa resortu a mzdové ukazatele, což povede k úspoře nákladů státu (eliminace ziskových a nákladových přirážek dodavatelů) na správu přístavů, dozory na stavbách, administrace veřejných zakázek. Financování mzdových a ostatních nákladů řízení přípravy a realizace staveb bude řešeno investičními prostředky SFDI, včetně insourcingu některých služeb. Navržená transformace tak řeší nejen dosavadní problémy personálního obsazení, zvýšení přímé odpovědnosti a zvýšení kvalifikace výkonu specifických odborných profesí, které nejsou na trhu služeb dostupné, ale povede i k úspoře a zvýšení kvality širším uplatněním insourcingu, menšími požadavky na platové i provozní prostředky státního rozpočtu a hospodárnějším provozem přístavní infrastruktury.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/