143/09 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem; T: 24.8.2009

Novelou zákona č. 38/1994 Sb. a její prováděcí vyhláškou se snižuje administrativní zatížení podnikatelů, zejména dochází k redukci dokladů, které se požadují přiložit k žádosti. Nejsou požadovány doklady, které si může správní úřad obstarat sám, dále není požadováno předložení účetní závěrky ověřené auditorem a snižuje se o 50 % informační povinnost podnikatele o uskutečněných obchodech. Předpokládá se i možnost podávání žádostí elektronickou cestou.

Nesporným přínosem pro podnikatele je zavedení „eurolicence“, na základě které bude podnikatel obchodovat s vymezeným okruhem vojenského materiálu bez nutnosti žádat o licenci zvlášť pro každou obchodní smlouvu, pokud zahraniční smluvní partneři i koneční uživatelé mají sídlo v některém z členských států Evropské unie. 
Odůvodnění

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/