143/23 Implementační plány programu Digitální Česko pro rok 2024; T:14.8.2023

Program Digitální Česko má zajistit předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Z tohoto důvodu jsou zpracovávány implementační plány, které sumarizují jednotlivé cíle a záměry, jimiž se budou naplňovat cíle programu Digitální Česko.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/