143/21 Novela vyhl. č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady nákladů na odposlech;T:4.10.2021

Novelizace vyhlášky je nezbytná zejména kvůli změnám v terminologii zákona o elektronických komunikacích, kterou zavádí předmětná transpoziční novela na základě transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace do českého právního řádu. Kromě terminologické změny dochází k úpravě výčtu úkonů v příloze vyhlášky a nové stanovení nákladů na tyto výkony, a to s ohledem na poznatky z praxe, na jejichž základě byla tato potřeba identifikována.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 10. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/