143/20 Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky; T:29.9.2020

Navrhované změny ve vyhláškách navazují na návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk č. 910), na změnu koncepce tzv. formulářových podání v § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., jakož i na poznatky z aplikační praxe Celní správy České republiky.

 Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 9. 2020.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/