142/13 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti; T: 30.10.2013

Hlavním cílem návrhu vyhlášky je odpovídajícím způsobem zohlednit změny přijaté v rámci provedené rekodifikace soukromého práva hmotného v oblasti obchodních společností, které musí být promítnuty i do pravidel zajišťujících průmyslovou bezpečnost utajovaných informací. Změny obsažené v návrhu vyhlášky rovněž vycházejí ze změn obsažených v části padesáté osmé návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, novelizující zákon č. 412/2005 Sb. Hlavním principem navrhované právní úpravy je nezbytné rozšíření a dílčí změny dotazníku podnikatele.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/