142/10 NV-ověřování brokových zbraní; T: 25.6.2010

Změny, které obsahuje návrh vyhlášky, lze rozdělit podle řešené problematiky do dvou oblastí:

Návrh vyhlášky rozšiřuje počet typů ocelových broků pro účely ověřování brokových zbraní. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zakazuje od 1. ledna 2011 používání olověných brokových nábojů k lovu vodního ptactva. Rozšíření počtu typů ocelových broků umožní přezkoušet a používat stávající starší brokové zbraně, původně ověřené na olověné brokové náboje, k lovu vodního ptactva, neboť dojde k jejich ověření na používání nového typu brokových nábojů – ocelových brokových nábojů.

Dále při přípravě novely vyhlášky byla provedena revize úplat za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní. Na základě této revize dochází ke stanovení nových úplat za poskytování zkušebního střeliva Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/