142/22 Novela vyhl. č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón;T:8.9.2022

Návrh vyhlášky reaguje především na dosavadní aplikační praxi, upravuje terminologii v návaznosti na územně plánovací dokumentaci a provádí další formální a technické úpravy (změna způsobu určování nemovitostí dotčených plánem ochrany, doplnění velikosti měřítka, číslování výkresů atd.).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 9. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/