142/20 Návrh vyhlášky o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje; T:29.9.2020

Návrh vyhlášky upravuje rozsah s detailní strukturou informací předávaných podnikateli Českému telekomunikačnímu úřadu pro zajištění srovnávacího nástroje, způsob jejich předávání prostřednictvím serveru a formu předávaných informací.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 9. 2020.

jak na linkedin webinar komora