142/19 Nařízení vlády o minimální mzdě; T: 19.11.2019

V A R I A N T A I
Účelem navrhované právní úpravy je s účinností od 1. ledna 2020 zvýšit základní měsíční sazbu minimální mzdy z 13 350 Kč na 14 700 Kč a základní hodinovou sazbu ze 79,80 Kč na 87,90 Kč.
Navrhovaný nárůst minimální mzdy o 10,1 % by měl v roce 2020 vzhledem k předpokládanému nárůstu průměrné mzdy v národním hospodářství zabezpečit dosažení 40,8 % podílu minimální mzdy k průměrné mzdě.

V A R I A N T A I I
Účelem navrhované právní úpravy je s účinností od 1. ledna 2020 zvýšit základní měsíční sazbu minimální mzdy z 13 350 Kč na 15 000 Kč a základní hodinovou sazbu ze 79,80 Kč na 89,60 Kč.
Navrhovaný nárůst minimální mzdy o 12,4 % by měl v roce 2020 vzhledem k předpokládanému nárůstu průměrné mzdy v národním hospodářství zabezpečit dosažení 41,6 % podílu minimální mzdy k průměrné mzdě.

V A R I A N T A I I I
Účelem navrhované právní úpravy je s účinností od 1. ledna 2020 zvýšit základní měsíční sazbu minimální mzdy z 13 350 Kč na 14 500 Kč a základní hodinovou sazbu ze 79,80 Kč na 86,70 Kč.
Navrhovaný nárůst minimální mzdy o 8,6 % by měl v roce 2020 vzhledem k předpokládanému nárůstu průměrné mzdy v národním hospodářství zabezpečit dosažení 40,2 % podílu minimální mzdy k průměrné mzdě.
V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se navrhuje odpovídajícím způsobem valorizovat i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací odstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/