142/18 Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu; T: 4.1.2019

„Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu“ má být v souladu s Nařízením integrovaným plánovacím dokumentem v oblasti energetiky a klimatu. Dokument obsahuje cíle a hlavní politiky ve všech pěti dimenzích Energetické unie. Skrze tento dokument mají členské státy mimo jiné povinnost informovat Evropskou komisi o vnitrostátním příspěvku v oblasti emisní skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a interkonektivity elektrizační respektive přenosové soustavy.

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora