14/17 NV podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení; T: 17.2.2017

Prostřednictvím poslední novely zákona o dráhách, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 319/2016 Sb., dochází k doplnění vodních vleků do výčtu určených technických zařízení, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Tato úprava reaguje na praktické rozšíření vodních vleků, které lze v letním období užívat obdobně jako vleky lyžařské, a režim obou výše zmíněných určených technických zařízení v rámci navrhované právní úpravy je s ohledem na technické provozní podobnosti v podstatě shodný. Do vyhlášky č. 100/1995 Sb., která na základě zmocnění obsaženého v § 47 odst. 2 zákona o dráhách upravuje podmínky pro konstrukci, výrobu a provoz určených technických zařízení a jejich konkretizaci, proto předkládaný návrh doplňuje vodní vleky, jakožto zařízení dopravní vedle vleků lyžařských. Zároveň se upravují podmínky pro provoz zařízení a časové intervaly revizí, prohlídek a zkoušek těchto zařízení.

Související soubory