14/16 Nař. vl. o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; T: 3.2.2016

Cílem úpravy je prostřednictvím řádné transpozice směrnice 2014/34/EU dosáhnout zkvalitnění regulace trhu se zařízeními a ochrannými systémy, tak, aby byla účinně zajištěna ochrana osob, případně též majetku nebo jiného zájmu v prostředí s nebezpečím výbuchu. To zahrnuje celou řadu důlních i povrchových zařízení, která jsou využívána v mnoha průmyslových a obchodních odvětvích a mají značný hospodářský význam.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/