14/15 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020; T: 16.2.2015

Materiál je členěn do tří kapitol a jeho obsah odpovídá požadavkům dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.

Stejně jako předcházející Dlouhodobé záměry ČR byl i tento připraven pro celý systém regionálního školství České republiky. Vzdělávací soustavou se zabývá bez rozdílu jednotlivých zřizovatelů, tedy tak, jak ji definuje školský zákon.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/