14/14 Novela zákona o dani z přidané hodnoty; T: 7.4.2014

Důvodem pro předložení návrhu zákona je povinnost implementace změn pro oblast daně z přidané hodnoty schválených v předpisech Evropské unie, a to:

– promítnutí změn v územní působnosti vyplývajících ze směrnice Rady 2013/61/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte,

– promítnutí změn při stanovení místa plnění při poskytnutí služby vyplývajících ze směrnice Rady 2008/8/ ES, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES,

– zavedení nového zvláštního režimu pro správu daně vyplývajícího ze směrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby v souvislosti se změnami pravidel pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani.

Účinnost zákona se navrhuje k datu 1. ledna 2015 s výjimkou části druhé návrhu zákona, která obsahuje změny vyplývající z implementace předpisů Evropské unie. Jedná se tyto změny:

– úprava územní působnosti,

– osobám, které chtějí použít zvláštní režim pro správu daně od 1. ledna 2015, se umožňuje registrovat se k tomuto zvláštnímu režimu již od 1. října 2014.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/