14/13 Návrh zákona o změně zdanění pevných paliv, plynů a minerálních olejů; T: 18.2.2013

Hlavním bodem návrhu je navýšení spotřební daně z lehkých topných olejů, těžkých topných olejů a odpadních olejů, daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a daně z pevných paliv. Opatření má kromě environmentálního přínosu, kdy je rozšířen okruh subjektů motivovaný ke snižování emisí oxidu uhličitého, i přínos fiskální.

Navýšení sazeb daně odpovídá 15 € za tunu emisí oxidu uhličitého, které vznikají spalováním relevantních paliv a týká se pouze těch zařízení, která nespadají do Evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a zároveň nejsou v současné době osvobozena od daně.

Na základě připomínek, které obdrželo Ministerstvo financí v rámci procesu hodnocení dopadů regulace k této novele, bylo v zákonu ponecháno stávající osvobození zemního plynu určeného k výrobě tepla v domácnostech a domovních kotelnách. Ponechání tohoto daňového zvýhodnění má za cíl předejít negativním environmentálním a sociálním dopadům.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/