141/17 NV o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem; T: 2.10.2017

Přijetí návrhu vyhlášky je nezbytné z důvodu změn vzorů dvoudílných dálničních kupónů emise 2018 podle technické specifikace, kterou sjednal Státní fond dopravní infrastruktury ve své kompetenci. Dalším důvodem je změna rozsahu pozemních komunikací, které budou podléhat zpoplatnění časovým poplatkem.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/