141/15 Aktualizace Národního dokumentu k územní dimenzi; T: 23.7.2015

Předložený dokument byl aktualizován v průběhu měsíců května až července 2015 v návaznosti na schvalování programových dokumentů programů Evropských strukturálních a investičních fondů ze strany Evropské komise. Oproti platnému Národnímu dokumentu k územní dimenzi (verze ze dne 27. srpna 2014) došlo ve všech schválených programových dokumentech relevantních pro Národní dokument k územní dimenzi k zásadním změnám ve znění specifických cílů programů a s tím související identifikace územní dimenze dle specifických cílů. Vzhledem ke skutečnosti, že poslední programy byly schváleny 11. června 2015, nemohla být aktualizace národního dokumentu dokončena v dřívějším termínu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/