141/14 NV o podrobnostech nakládání s odpady; T: 19.9.2014

Zlepšení kontroly výkupu kovových odpadů a snížení rizik souvisejících s trestnou činností spojenou s krádežemi kovových předmětů a jejich prodeje jako kovového odpadu do zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

Dotčené subjekty:

  • původci odpadů,
  • fyzické osoby, právnické osoby,
  • provozovatelé zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

Související soubory

/jak-na-