141/11 NV-podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku; T: 30.6.2011

Nově bude text vyhlášky obsahovat pouze základní náležitosti, které budou obsahem závazného formuláře. Samotná grafická podoba formuláře pak bude plně v gesci Ministerstva spravedlnosti, které formuláře a seznam přikládaných příloh bude obligatorně zveřejňovat na internetových stránkách. Nový systém tak umožní velmi flexibilně reagovat na požadavky praxe týkající se změn v podobě formulářů. Podobný systém byl zakotven i v návrhu nového zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V návaznosti na připomínkové řízení byla však celá pasáž týkající se obchodního rejstříku z tohoto návrhu vyňata a bude předmětem samostatného právního předpisu. Předpokládá se ale, že tento systém zůstane zachován i do budoucna, a tudíž bude předkládaná vyhláška schopna fungování i po celkové rekodifikaci soukromého práva.

 

Ačkoliv připravená novela obchodního zákoníku počítá se skutečností, že se do obchodního rejstříku nebudou zapisovat rodná čísla fyzických osob, předkládaná vyhláška počítá se skutečností, že se rodná čísla budou i nadále uvádět ve formulářích. Důvodem je především skutečnost, že rodné číslo slouží dnes jako jednoznačný identifikátor, se kterým obchodní rejstřík pracuje. Tento údaj se však bude objevovat pouze ve vnitřní části databáze a nebude dostupný na internetovém portálu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem.

Související soubory

/jak-na-