141/10 Novela zákona o spotřebních daních; T: 5.7.2010

Česká republika se rozhodla zvýšit sazby spotřební daně z tabákových výrobků v postupných krocích. První fáze postupného navyšování sazeb spotřební daně by měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2012. Další změna je plánována k 1. lednu 2014, přičemž zvýšení se bude odrážet od aktuálního kurzu eura vůči české koruně s cílem dosáhnout minimálních sazeb spotřební daně stanovených směrnicí.

Na základě přezkumu všech směrnic týkajících se tabákových výrobků Komise vypracovala směrnici novou, kterou se mění tabákové směrnice a obecná směrnice týkající se spotřebních daní 2008/118/ES. Za zásadní změny, které byly schváleny touto novelou, lze považovat navýšení minimálních sazeb spotřební daně z cigaret a z jemně řezaného tabáku spolu s výrazným sblížením minimálních daňových sazeb těchto dvou výrobků. Dále novela směrnic zahrnuje modernizaci a zjednodušení struktury spotřební daně z cigaret a z jemně řezaného tabáku a celkovou revizi definic tabákových výrobků.

 

Novela dále obsahuje změny vyplývající z praktických zkušeností daňových subjektů a správce daně. Změny se týkají předzásobení tabákovými výrobky v případech, kdy má dojít ke změně sazby spotřební daně z cigaret, vazby uvedení cigaret do volného daňového oběhu na aktuální cenu a osvobození tabákových výrobků od spotřební daně při zničení pod dohledem správce daně.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/