14/10 Nař. vl., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů; T: 1.2.2010

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů, se předkládá z důvodu změny situace na trhu s nápojovými obaly.

Od konce roku 2005 bylo na trh postupně uvedeno dalších 5 typů vratných lahví nejvýznamnějších českých producentů piva, takže dnes více než 80 % trhu s pivem používá jiné typy lahví, než které jsou uvedeny v platném nařízení vlády č. 111/2002 Sb. Těchto typů lahví se platná právní úprava netýká, neboť pro ně nestanovuje výši zálohy.

Navržená právní úprava tuto situaci řeší tak, že stejná záloha bude nyní stanovena pro všechny vratné pivní láhve o obsahu 0,5 litru s typizovaným korunkovým uzávěrem. Dalším důvodem předložení novely nařízení vlády je skutečnost, že na trhu s balenými nápoji ve skleněných vratných obalech došlo k zásadním změnám při používání láhve na minerální vodu o obsahu 0,7 l.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/jak-na-