141/23 Novela z.  č.159/1999 Sb., o  podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu; T:24.8.2023

Hlavním cílem návrhu zákona je do českého právního řádu transponovat nově vznikající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů a ubytování a o změně nařízení (EU) 2018/1724 a doplnění ustanovení, která se týkají registru ubytovacích zařízení, jednotek krátkodobého ubytování a ubytovaných osob (dále jen „registr“), který je znám v souvislosti s připravovaným projektem též pod označením „eTurista“. Navrhuje se, aby ubytovatel prostřednictvím registru plnil rovněž administrativní povinnosti stanovené jinými právními předpisy (zapsáním požadovaných údajů do registru by se povinnost považovala za splněnou). Registr tak plně nahradí evidenční knihu podle § 3g zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a domovní knihu podle § 101 zákona č.  326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Zapsáním cizince do registru by se též považovala za splněnou povinnost oznámit ubytování cizince podle § 102 zákona o pobytu cizinců. Ubytovatel by prostřednictvím registru také plnil povinnosti vůči Českému statistickému úřadu a živnostenskému úřadu o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona. V neposlední řadě je cílem návrhu zákona zpřesnění některých stávajících ustanovení zákona a snížení administrativní zátěže podnikatelů provozujících cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/