141/22 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu;T:14.9.2022

Návrh zákona zavádí některá opatření, která mají za cíl přispět k rozvoji kapitálového trhu v ČR, zejména zavádí tzv. investiční penzijní účet a některé změny ve III. penzijním pilíři. Návrh zákona navazuje na koncepci rozvoje kapitálového trhu, která byla schválena vládou v roce 2019.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 9. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/