141/21Novela vyhl.č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry;4.10.2021

Podle současné právní úpravy je provozovatel povinen pevně připevnit blíže nespecifikovanou registrační známku jak na koncové zařízení, tak na server. Tato povinnost se však v praxi ukazuje jako nadbytečná, obtížně kontrolovatelná a v některých případech, jako jsou například virtuální servery, je její plnění fakticky nemožné. V souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2021 připravilo Ministerstvo financí v souladu se zmocněním podle § 133 odst. 1 písm. c) zákona o hazardních hrách návrh nové vyhlášky o výstupních dokumentech. Tato vyhláška je úzce provázána se stávající vyhláškou o technických parametrech a její komplexní novelizace by nebyla možná bez toho, aniž by došlo zároveň k novelizaci vyhlášky o technických parametrech. Návrh novely souvisí i s materiálem pod č. 142/21 – Návrh vyhlášky o výstupních dokumentech.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 10. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/