141/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí; T:6.10.2020

Cílem a zároveň důvodem pro novelu je změna dvou předpisů na unijní úrovni a jednak potřeba zakotvit do zákona to, co na národní úrovni funguje již deset let na základě dohod v rámci Koordinačního výboru pro INSPIRE, tj. existenci koordinačních struktur a rozdělení pravomoci a odpovědnosti jednotlivých subjektů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 10. 2020.