141/18 NV o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení; T: 7.1.2019

V rámci přezkumu účinnosti regulace byly identifikovány oblasti k úpravě dané vyhlášky. Jako nedostatečná a nereflektující mezinárodní praxi byla vyhodnocena stávající úprava druhů průkazů odborné způsobilosti. Je identifikována potřeba upravit druhy průkazů odborné způsobilosti ve vztahu k námořní pohyblivé službě a vnitrozemské vodní plavbě tak, aby druhy průkazů odpovídaly aktuálnímu členění používanému ostatními evropskými státy.

/jak-na-