140/17Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn; 25.9.2017

Cílem „Memoranda o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025“ je stanovení přiměřených podmínek pro další rozvoj užití zemního plynu v dopravě, aniž by v budoucnu byla ohrožena stabilita veřejných rozpočtů. Obě strany chtějí především společnými silami podpořit další rozvoj vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) a budování související infrastruktury. Adekvátní pozornost by však měla být do budoucnosti věnována rovněž postupnému rozvoji vozidel na zkapalněný zemní plyn (LNG) včetně budování související infrastruktury s cílem snížení negativního vlivu dopravy na ŽP.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/