140/16 Návrh nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021; T: 21.7.2016

Nařízením vlády č. 222/2011 Sb. je stanoven letní čas pro období let 2012 až 2016. Ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času a Sdělení Evropské komise o úpravě letního času v letech 2017 až 2021 ze dne 17. 2. 2016 (Úřední věstník – 2016/C 61/01) byl vypracován návrh nařízení vlády o zavedení letního času na období dalších pěti let, tj. let 2017 až 2021.

Jednotné vymezení časového období pěti let v členských státech EU je podstatné jak z organizačních důvodů (tranzitní fungování dopravy a spojů), tak z důvodů ekonomických (řádné fungování vnitřního trhu EU).

Podle výše uvedené směrnice 2000/84/ES počínaje rokem 2002 období letního času začíná ve všech členských státech EU poslední nedělí v měsíci březnu a končí poslední nedělí v měsíci říjnu.

S ohledem na to, že v návrhu nařízení vlády se implementuje výše zmíněna směrnice EU, která neumožňuje diskreci, nebyla k němu vypracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) – viz část I bod 3.8 písm. h) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/