140/15 Národní inovační fond – studie proveditelnosti; T: 21.7.2015

MPO má šanci podpořit novou generaci začínajících podnikatelů, kteří mají ambice prosadit se na zahraničních trzích a do budoucna mohou přispět k růstu konkurenceschopnosti České republiky zvýšením její orientace na výzkum, vývoj a inovace. Podpora rizikového kapitálu zapadá do širšího úsilí vlády o podporu investic v České republice mj. do výzkumu, vývoje a inovací a je doporučována např. i v Národním programu reforem, RIS 3 strategii, Národní inovační strategii nebo Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti 2012-2020.

Nástroje kapitálových vstupů v rámci MPO jsou prozatím připravovány pro implementaci mimo strukturu ČMZRB. V závislosti na konkrétní podobě budoucí aktivizace ČMZRB bude nicméně možné připravit jejich začlenění i do struktury nové investiční banky ČR.

Struktura NIF by měla umožnit koinvestice přímo na jednotlivých projektech s dalšími investory, ale také investovat s dalšími investory nepřímo jako limited partner fondů rizikového kapitálu, přičemž tyto nástroje vycházejí ze zkušeností z Izraele a Německa. Projekt je v první fázi plánován na 10 let, se vznikem NIF IS, a.s. v roce 2016. Měl by být také vytvořen NIF Network jako podpůrná síť kontaktů pro high tech firmy.

Navržená struktura NIF spočívá v založení NIF IS, a.s. jako příjemce, který zakládá jednotlivé investiční fondy či podfondy. V rámci programového období 2014-2020 budou v OP PIK realizovány dva oddělené finanční nástroje kapitálových vstupů:

• PROOF-OF-CONCEPT: kapitálové vstupy před založením firmy v pre-seed fázi komercializace výzkumu a vývoje, který bude NIF IS, a.s. obhospodařovat od počátku přímo a

• RIZIKOVÝ KAPITÁL: kapitálové vstupy do založených firem ve fázích zárodečného a startovního kapitálu a kapitálu na rozšíření.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/