140/13 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014; T: 23.10.2013

Státní program je koncipován přímo podle ustanovení § 5 tohoto zákona. Program zároveň představuje přímou implementaci evropské legislativy (Směrnice EP a rady č. 2002/91/ES, č. 2005/32/E, č. 2009/28/ES, č. 2010/31/EU, č. 2006/32/ES a č. 2012/27/EU). Státní program je proto nezbytnou součástí národní legislativy implementující evropské předpisy a zároveň je také součástí schválených Národních akčních plánů, vytvořených podle příslušné evropské legislativy (Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje a Národní akční plán ČR pro energetickou účinnost).

Program Ministerstva průmyslu a obchodu je medializován jako „Program EFEKT“. Program je významným doplňkem energetických programů v rámci Operačního programu podnikání a inovace.
Rozpočet programu EFEKT (30 mil. Kč) je rozdělen mezi podpory investičního charakteru s největšími přímými úsporami energie a neinvestičního charakteru v podobě osvěty laické a odborné veřejnosti.

Související soubory

/jak-na-