140/10 Novela zákona o dani z přidané hodnoty; T: 5.7.2010

Hlavními důvody pro předložení návrhu zákona je především závazek České republiky transponovat do právního řádu směrnice Rady. V prvé řadě se jedná o směrnice, které vstupují v účinnost od 1. 1. 2011 nebo v průběhu roku 2011 a které se týkají místa plnění při poskytování služeb, daňových úniků spojených s dovozem zboží a některých ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (tzv. technická novela).

Další návrhy změn souvisejí s již platnými směrnicemi a nařízeními Rady, která umožňují členským státům využít některá platná ustanovení a která dosud nebyla v ČR uplatněna. Jedná se například o možnost použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (tzv.„tuzemský reverse-charge“), kromě již používaného režimu pro dodání zlata, nově i při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, na poskytnutí stavebních a montážních prací, pro dodání benzinu a nafty a pro dodání šrotu, odpadu, včetně jeho zpracování. Dále pak se jedná o zavedení ručení za daň a o možnost provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky.

 

Ostatní předložené návrhy souvisejí s doladěním stávajících ustanovení platného zákona u některých výše uvedených změn nebo se zpřesněním dosavadního textu zákona o DPH v návaznosti na platné znění směrnic, například u osvobození od daně při dovozu některých druhů zboží a u uskutečnění plnění při poskytnutí služeb.

 

Poslední oblastí změn jsou změny reagující na zkušenosti ze správy daně a z praxe a legislativně technické změny.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/