140/23 Návrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti; T:16.8.2023

Hlavním důvodem pro vypracování návrhu nové vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění (systém surveillance) je v prvé řadě povinnost implementovat do právního řádu ČR prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2018/945 ze dne 22. června 2018. Oproti dosud platné vyhlášce č. 437/2008 Sb. dochází k aktualizaci navrženého textu vyhlášky, rozšíření o 25 dalších onemocnění a o sekci zvláštních zdravotních problémů, kde figurují infekce spojené se zdravotní péčí a antimikrobiální rezistence. Cílem vyhlášky je rovněž vytvoření podmínek pro systém hlášení, které umožní předávání dat v předepsaném formátu do nadnárodní sítě ECDC TESSy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/