140/22 Návrh vyhlášky o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy;T:5.9.2022

Předkládaný návrh vyhlášky má nahradit v současné době platnou vyhlášku č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy. Vyhláška stanoví podmínky zdravotní způsobilosti pro žadatele a držitele licence strojvedoucího k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální. Druhá, resp. třetí oblast osobní působnosti vyhlášky je určena žadatelům o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce, kdy pro ně vyhláška stanoví podmínky zdravotní způsobilosti k získání tohoto průkazu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 5. 9. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/