140/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům; T:28.9.2020

Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je upravit některé podmínky pro poskytování přímých plateb, a to konkrétně reagovat na nové formy provádění kontrol plnění dotačních podmínek prostřednictvím vesmírných družic Sentinel, lépe zacílit podpory pro mladé zemědělce doplněním podmínky zemědělské kvalifikace, reagovat na nedostatky a nejasnosti legislativy, které ukázala praxe při administraci dotačních opatření a provádění kontrol, a v neposlední řadě pokračovat v přípravách budoucí Společné zemědělské politiky EU.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 28. 9. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/