140/19 Nař. vl. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod; T: 11.11.2019

Úprava způsobu vydání a náležitostí povolení k diskontinuálnímu vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/