14/22 Programový dokument Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027;T:22.2.2022

Od podzimu roku 2021 probíhá neformální dialog k Plánu spravedlivé územní transformace a Operačnímu programu Spravedlivá transformace (OPST). Oba dokumenty jsou připravené pro formální předložení Evropské komisi, které je nutným krokem ke schválení programu a spuštění podpory. Plán spravedlivé územní transformace je přílohou programového dokumentu OPST. Cílem podpory Operačního programu Spravedlivá transformace je umožnit regionům a lidem řešit sociální, ekonomické a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Evropské unie. Proces nebude mít rovnoměrný dopad na všechny české regiony. Program se proto zaměřuje jen na regiony, které jsou nebo budou nejsilněji zasaženy důsledky transformačního procesu z důvodu jejich závislosti na fosilních palivech nebo průmyslových procesech s vysokými emisemi skleníkových plynů – Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Celková alokace programu je 1,64 mld. eur. Rozdělení této alokace mezi jednotlivé regiony schválila vláda svým usnesením č. 483 ze dne 24. května 2021.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 2. 2022.

 

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/