14/21 Novela z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; T:26.2.2021

Návrhem se provádí do právního řádu ČR směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele. Dále si klade za cíl zajistit plnou kompatibilitu národní právní úpravy s novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 2. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/