14/20 Novela vyhlášky o technických prohlídkách vozidel; T: 6.3.2020

Cílem předkládaného návrhu novely vyhlášky je v prvé řadě provedení a přijetí nezbytných změn, které vyplývají z Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne 17. dubna 2019 o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátů údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím (dále jen „Prováděcí nařízení Komise 2019/621/EU“).
V souvislosti s Prováděcím nařízením Komise 2019/621/EU nastala nutnost adaptace prováděcího předpisu s ohledem na níže uvedené změny:
• k rozsahu údajů nezbytných pro provádění technických prohlídek,
• k formě a způsobu předávání údajů nezbytných pro provádění technických prohlídek a
• k postupu při provádění technických prohlídek, úpravy kontrolních úkonů.

/jak-na-