139/17 NV_o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě; 29.9.2017

Předmětná novela vyhlášky vyžaduje vzhledem k účinnosti novely zákona o silniční dopravě rychlé projednání, přičemž navrhovaná právní úprava neobsahuje věcné změny vyhlášky a nebude mít žádné závažnější dopady, reaguje pouze:

  1. na změnu znění ustanovení § 35c, §35d a 35f zákona o silniční dopravě, s tím, že se pouze vypustí citace zákona, když poučení je v rozsahu, který požaduje zákon o silniční dopravě, uvedeno v samotném formuláři potvrzení.
  2. na změnu jednotného formuláře pro podávání zpráv o provádění nařízení č. 561/2006, nařízení (EU) č. 165/2014 a směrnice 2002/15/ES v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 561/2006 a článkem 13 směrnice 2002/15/ES členskými státy.
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/