139/15 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014; T: 21.7.2015

Podle § 9 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání předkládá vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jedenkrát ročně zprávu o vývoji malého a středního podnikání včetně vyhodnocení účinnosti podpor a hospodárnosti využívání prostředků státního rozpočtu a záměr na další zdokonalení podnikatelského prostředí pro malé a střední podnikatele.

Související soubory

/jak-na-