139/14 Návrh vyhlášky, kterou se vydává dopravní řád drah; T: 12.9.2014

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, nabyla účinnosti dne 1. ledna roku 1995. Od tohoto okamžiku do současnosti byla vyhláška podrobena několika dílčím novelizacím, avšak s ohledem na postupný technologický vývoj v oblasti drážní dopravy se některá z ustanovení stala pro praxi překonanými a v mnoha případech i fakticky neaplikovatelnými.

Z tohoto důvodu přistoupilo Ministerstvo dopravy ke zpracování novely vyhlášky č. 173/1995 Sb., jejímž cílem je reagovat na potřeby aplikační praxe a přizpůsobit ustanovení vyhlášky reálnému, zejména technologickému vývoji v oblasti drážní dopravy.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/