139/13 NV o hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny; T: 29.10.2013

Nový zákon o podporovaných zdrojích v § 53 odst. 2 zmocňuje Energetický regulační úřad k vydání prováděcích právních předpisů tak, aby nová právní úprava týkající se způsobu a termínů účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, termínů a podmínek úhrady finančních prostředků provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem distribuční soustavy, způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby elektřiny, způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu, termínů a způsobu informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu, byla komplexní a nový systém výplaty podpor na základě zákona o podporovaných zdrojích mohl řádně fungovat.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/