139/10 NV o předcházení ekologické újmě; T: 25.6.2010

Doposud byl postup v případech poškození, zničení nebo nedovolené změny částí přírody a krajiny (tedy i druhů a stanovišť) řešen pouze podle § 86 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

K dosavadním složkovým předpisům na úseku ochrany životního prostředí, které určitým způsobem upravují preventivní nebo nápravná opatření je zákon o předcházení ekologické újmě zvláštním právním předpisem. Dojde-li k poškození nebo zničení částí přírody a krajiny, postup podle tohoto předpisu se tedy uplatní v případech, které odpovídají ekologické újmě na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích ve smyslu § 2 písm. a) bodu 1 zákona.

Vzhledem k tomu, jak je pojem ekologické újmy na druzích a stanovištích formulován, je zřejmé, že efektivní uplatnění postupu podle zákona je možné pouze ve vybraných případech, kdy jsou jednak splněny předpoklady stanovené zákonem (definiční znaky ekologické újmy – měřitelnost nepříznivé změny a v případě stanovišť a druhu nepříznivé účinky na udržení nebo dosahování jejich příznivého stavu z hlediska ochrany) a kdy se zároveň nebude jednat o neúměrné zatížení dotčených subjektů.

Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je tedy stanovení druhů, pro něž bude uplatnění postupu podle zákona smysluplné a efektivní, zejména s ohledem na stav jejich populací a hlavní ohrožující faktory, které na ně působí.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/